Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/09/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/11/2022

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư luatnhao2022@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 06/11/2022.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản