Công bố chỉ số giá xây dựng để chuyển đổi giá trị khi thay đổi thời điểm gốc

Thứ tư, 30/11/2022 17:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5444/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công bố chỉ số giá xây dựng để chuyển đổi giá trị khi thay đổi thời điểm gốc.

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng nhận được nhiều ý kiến đề nghị hướng dẫn phương pháp chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng khi thay đổi thời điểm gốc để quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 27 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là UBND cấp tỉnh) chỉ đạo Sở Xây dựng gửi Quyết định và các phụ lục kèm theo Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Để đảm bảo đủ dữ liệu tính toán chuyển đổi chỉ số giá xây dựng theo các năm gốc khác nhau quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD, đề nghị UBND cấp tỉnh, thành phố lưu ý việc tổ chức xác định, công bố theo thẩm quyền chỉ số giá xây dựng năm 2021 theo năm gốc khác năm gốc 2020 đã công bố; hoặc công bố tỷ trọng các thành phần chi phí theo năm gốc đã công bố và năm gốc 2020.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5444-BXD-KTXD_30112022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5444/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)