Về việc thiết kế công năng trường THCS đáp ứng yêu cầu của QCVN 06:2021/BXD

Thứ tư, 30/11/2022 17:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 5452/BXD-KHCN ngày 30/11/2022 gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm cho ý kiến về thiết kế công năng trường THCS đáp ứng yêu cầu của QCVN 06:2021/BXD.

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BXD ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, đã quy định tại Bảng H4, phụ lục H liên quan đến số tầng lớn nhất hoặc chiều cao cho phép lớn nhất của một số dạng nhà và công trình công cộng độc lập. Đối với các tòa nhà có chiều cao tầng, cao trên chiều cao cho phép được quy định trong Bảng H4 (QCVN 06:2021/BXD), chức năng chính của công trình phải được bố trí tại chiều cao cho phép. Phía trên chiều cao cho phép (nếu có) chỉ được bố trí các chức năng phụ trợ. Theo đó, chức năng chính của công trình trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là khối nhà học độc lập. Các lớp học trong khối (tòa) nhà cao trên chiều cao cho phép phải được bố trí đúng quy định tại Bảng H4, phụ lục H, QCVN 06:2021/BXD. Theo đó, Khi tiến hành thiết kế và xác định quy mô trường THCS chỉ được bố trí các phòng/lớp học dành cho học sinh từ tầng 4 trở xuống; phía trên tầng 4 chỉ cho phép bố trí các chức năng phụ trợ.

Khi thiết kế phần ngầm của công trình, phải tuân thủ quy hoạch xây dựng không gian ngầm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch xây dựng không gian ngầm, việc xây dựng phần ngầm của công trình do cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xem xét quyết định, đảm bảo phù hợp định hướng phát triển không gian ngầm của địa phương.

Căn cứ quy định tại QCVN 13:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ô-tô, trong các công trình trường học (nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.1, F4.1), không được bố trí gara ô-tô tại tầng hầm.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5452-BXD-KHCN_30112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5452/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)