Quy định điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

Thứ ba, 14/06/2022 16:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2116/BXD-QHKT gửi Công ty TNHH kiến trúc B+H Việt Nam về việc quy định điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng (Hạng 1) theo quy định tại Điều 69 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 77 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì: Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tổ chức sát hạch cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo Mẫu số 02 Phụ lục IV Nghị định này đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2116-BXD-QHKT_14062022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2116/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)