Tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 08 cá nhân thuộc Vụ Quản lý doanh nghiệp

Thứ tư, 30/12/2020 16:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1690/QĐ-BXD về việc  tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 08 cá nhân thuộc Vụ Quản lý doanh nghiệp, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2019, gồm:

1. Ông Đậu Minh Thanh, Vụ trưởng;

2. Ông Nguyễn Phúc Hưởng, Phó Vụ trưởng;

3. Ông Nguyễn Mạnh Công, Chuyên viên;

4. Ông Phí Thanh Long, Chuyên viên chính.

5. Bà Lê Thị Thu Hà, Chuyên viên;

6. Bà Trần Thị Thu Hà, Chuyên viên;

7. Ông Bạch Thành Nam, Chuyên viên;

8. Bà Nguyễn Hoài Thu, Chuyên viên.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1690/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)