Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc

Thứ sáu, 25/12/2020 17:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1647/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc bao gồm các ông, bà có tên sau:

I. Ban Soạn thảo

1. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Lê Văn Cư - Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Ông Hồ Chí Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Thành viên

4. Ông Hồ Ngọc Sơn - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên;

5. Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thành viên;

6. Ông Lương Đức Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thành viên;

7. Ông Hoàng Xuân Hiệp - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Thành viên.

II. Tổ Biên tập

1. Ông Lê Văn Cư, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Hoàng Xuân Hiệp, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Tổ viên;

4. Bà Nguyễn Thùy Lê - Chuyên viên Cục Kinh tế xây dựng, Tổ viên;

5. Ông Đặng Văn Hoàn - Chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổ viên;

6. Bà Ma Thị Luyến - Chuyên viên Vụ pháp chế, Tổ viên;

7. Ông Ngô Thế Vinh - Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng, Tổ viên

8. Ông Phạm Xuân Hoàn - Phó trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng, Tổ viên

9. Ông Phạm Xuân Trường - Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng, Tổ viên

10. Ông Lê Văn Thành - Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng, Tổ viên

11. Bà Dương Thùy Nga - Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng, Tổ viên.

Theo Quyết định, Ban soạn thảo, Tổ biên tập tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1647-Q%c4%90-BXD_25122020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1647/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)