Hướng dẫn quyết toán, thanh toán hợp đồng

Thứ sáu, 23/10/2020 17:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 5152/BXD-KTXD ngày 23/10/2020 gửi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hướng dẫn quyết toán, thanh toán hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 4621/TKV-KTTC, đây là hợp đồng mua bán thiết bị thuộc dự án đầu tư nhưng không nêu rõ nguồn vốn sử dụng. Do vậy, Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Trường hợp hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng để quyết toán, thanh lý hợp đồng cho phù hợp.

Trách nhiệm quyết toán hợp đồng của bên nhận thầu, thời hạn quyết toán và thời hạn thanh lý đã được quy định cụ thể tại Điều 147 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Thời hạn trả lời các kiến nghị, đề xuất, yêu cầu và các ý kiến phản hồi của các bên trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng đã được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Như vậy, trường hợp bên A đã thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng của các bên về quyết toán, thanh lý hợp đồng nhưng bên B vẫn không thực hiện trách nhiệm quyết toán, thanh lý hợp đồng thì bên A căn cứ vào hợp đồng đã ký kết giữa các bên để tiến hành quyết toán, thanh lý hợp đồng theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5152-BXD-KTXD_23102020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5152/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)