Kiện toàn Ban Điều phối Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Thứ sáu, 16/10/2020 16:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/10/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1337/QĐ-BXD về việc kiện toàn Ban Điều phối Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;

2. Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Phó Trưởng ban;

3. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Ủy viên thường trực;

4. Ông Nguyễn Xuân Tiệp, Phó Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản - Ủy viên;

5. Ông Trịnh Quốc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng, Ủy viên;

6. Ông Dương Bá Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;

8. Bà Lương Thị Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

9. Ông Vũ Sỹ Kiên, Cục trưởng Cục Quy hoạch đất đai, Tổng Cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ủy viên;

11. Ông Đinh Mai Phong, Phó Giám đốc Ban Tín dụng học sinh sinh viên và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách Xã hội - Ủy viên;

12. Ông Trần Thanh Vũ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng An Giang - Ủy viên;

13. Ông Mã Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau - Ủy viên;

14. Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ - Ủy viên;

15. Ông Đinh Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Tháp - Ủy viên;

16. Ông Lê Quốc Anh, Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang - Ủy viên;

17. Bà Đặng Thúy Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Long An - Ủy viên;

18. Ông Nguyễn Công Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hậu Giang - Ủy viên;

19. Ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long - Ủy viên;

20. Ông Hà Thiện Ý, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tiền Giang - Ủy viên.

Theo Quyết định, Ban Điều phối có trách nhiệm cụ thể như sau:

1. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương quy định về đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long;

2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho các tỉnh về các nội dung:

a) Lập quy hoạch các cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn bảo đảm phù hợp với quy hoạch thuỷ lợi, quy hoạch kiểm soát lũ cho từng tỉnh và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long;

b) Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn cho toàn Chương trình và hàng năm;

c) Tổ chức triển khai thực hiện các dự án cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn.

3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch, các dự án đầu tư đã được phê duyệt.

4. Kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, vốn đầu tư từ ngân sách và vốn vay tín dụng ưu đãi cho phù hợp với yêu cầu về khối lượng, tiến độ thực hiện kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao.

5. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và kiến nghị kịp thời biện pháp giải quyết các vướng mắc để các Bộ, ngành giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

Kinh phí hoạt động của Ban Điều phối được cấp từ nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Xây dựng thông qua tài khoản của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 94/QĐ-BXD ngày 09 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Điều phối chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở đồng bằng sông Cửu Long.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1337/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)