Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo kết quả pháp điển đề mục “Kiến trúc”

Thứ sáu, 16/10/2020 15:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Triển khai nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục “Kiến trúc” thuộc chủ đề “Xây dựng, nhà ở, đô thị” (đề mục số 1 thuộc chủ đề số 43), Bộ Xây dựng đã tập hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đề mục và thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục “Kiến trúc”. Để hoàn thiện dự thảo kết quả pháp điển đối với đề mục trên, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo kết quả pháp điển đề mục “Kiến trúc”.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 22/10/2020 để Bộ Xây dựng tổng hợp và hoàn thiện dự thảo kết quả pháp điển. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Phạm Thị Huyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, SĐT: 024.39760271/358, 0946665998; email: huyenbxd@gmail.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_5032-BXD-PC_15102020

KetQuaPhapDien-Ktruc

Nguồn: Vụ Pháp chế

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)