Định mức thi công giếng cát D300 tại Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên theo hình thức hợp đồng BOT

Thứ sáu, 16/10/2020 15:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8958/BGTVT-CQLXD ngày 09/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận định mức thi công giếng cát D300 tại Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên (km7+880-km29+784,75) theo hình thức hợp đồng BOT.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 5040/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Định mức dự toán công tác thi công giếng cát D300 chưa được quy định trong hệ thống định mức dự toán hiện hành. Đối với công tác thi công giếng cát D300 tại Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên (km7+880-km29+784,75), Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2404/BXD-KTXD ngày 26/9/2018 gửi Bộ Giao thông vận tải. Do đó, căn cứ khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức xác định định mức dự toán công tác thi công giếng cát D300 cho Dự án. Các phương pháp xác định định mức được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (không thực hiện bằng phương pháp điều chỉnh hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công từ định mức công tác thi công giếng cát D400 để xác định định mức công tác thi công giếng cát D300).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5040-BXD-KTXD_16102020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5040/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)