Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 14 tập thể thuộc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng

Thứ hai, 05/10/2020 16:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/10/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1312/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 14 tập thể thuộc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2019, gồm:

1. Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng

2. Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Nam

3. Phòng Tổ chức - Hành chính

4. Phòng Tài chính kế toán

5. Phòng Kế hoạch kỹ thuật

6. Trung tâm Tư vấn Thiết kế và xây dựng

7. Trung tâm Tư vấn chống ăn mòn và xây dựng

8. Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật

9. Trung tâm Tư vấn Trắc địa và xây dựng

10. Công ty Cổ phần Đầu tư và công nghệ xây dựng

11. Trung tâm Kết cấu thép và xây dựng

12. Trung tâm Phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng

13. Trung tâm Tư vấn Thiết bị và xây dựng

14. Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1312/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)