Ủy quyền cho tỉnh Hà Nam thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công các công trình cấp I

Thứ hai, 05/10/2020 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4794/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ủy quyền cho tỉnh Hà Nam thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công các công trình cấp I thuộc dự án Nhà máy sản xuất màn hình LCD – Qisda Việt Nam và dự án Victory – Nhà máy sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao tại Đồng Văn, tỉnh Hà Nam.

Theo nội dung công văn số 2724/UBND-TH ngày 09/09/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam: Tại Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III thực hiện dự án là dự án Victory – Nhà máy sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao tại Đồng Văn, Hà Nam của Công ty TNHH Wistron và tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV thực hiện dự án Nhà máy sản xuất màn hình LCD - Qisda Việt Nam của Công ty TNHH Qisda Việt Nam; các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết tại các Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 và 1611/QĐ-UBND ngày 12/8/2020, trong đó:

- Dự án Victory – Nhà máy sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao tại Đồng Văn, Hà Nam của Công ty TNHH Wistron gồm 05 công trình cấp I và 11 công trình cấp II trở xuống.

- Dự án Nhà máy sản xuất màn hình LCD - Qisda Việt Nam của Công ty TNHH Qisda Việt Nam gồm 04 công trình cấp I và 09 công trình cấp II trở xuống.

Đối với quy mô các dự án như trên, thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Để tạo điều kiện thuận tiện trong quá trình trao đổi thông tin, đẩy nhanh tiến độ trong quá trình triển khai dự án tại địa phương; sau khi xem xét, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc việc ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công các công trình thuộc dự án Nhà máy sản xuất màn hình LCD – Qisda Việt Nam và dự án Victory – Nhà máy sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao tại Đồng Văn, tỉnh Hà Nam theo quy định tại Khoản 5 Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khoản 4, Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ (bổ sung Điểm a Khoản 8 Điều 10 và bổ sung Điểm a Khoản 9 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

Cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương được phân cấp thực hiện thẩm định các bước thiết kế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của Dự án, đảm bảo bố trí đủ nhân lực với năng lực chuyên môn đáp ứng việc thẩm định và liên hệ với cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng để hoàn tất việc ủy quyền thẩm định thiết kế theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4794-BXD-HDXD_02102020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4794/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)