Triển khai quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng có liên quan đến Khu du lịch quốc gia Ba Vì - Suối Hai

Thứ tư, 09/09/2020 14:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4377/BXD-QHKT gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về việc triển khai quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng có liên quan đến Khu du lịch quốc gia Ba Vì - Suối Hai, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Theo đó, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 đã định hướng về phát triển du lịch việc xây dựng Cụm du lịch nghỉ dưỡng Ba Vì - Suối Hai tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Khu du lịch Ba Vì - Suối Hai có trong Danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 tại Quyết định số 7077/QĐ-UBND ngày 26/12/2014, trong đó xác định đất phát triển du lịch có quy mô 1.794,76 ha đến năm 2020 và 1.979,50 ha đến năm 2030. Tại Đề cương, nhiệm vụ Dự án “Quy hoạch phát triển khu vực Ba Vì - Suối Hai thành Khu du lịch quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 3509/QĐ-BVHTTDL ngày 23/10/2014, khu vực dự kiến phát triển trở thành Khu du lịch quốc gia có quy mô diện tích 1.500ha.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi tại khoản 7 Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, việc lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng do Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm nguyên tắc một khu chức năng chỉ lập một quy hoạch; đối với khu du lịch cấp quốc gia, việc lập quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phân công. Theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng, các khu chức năng có quy mô diện tích từ 500 ha trở lên, nằm trong khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt thì không phải lập quy hoạch chung xây dựng mà tiến hành lập các bước quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Việc lập quy hoạch phân khu phải tuân thủ định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4377-BXD-QHKT_08092020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4377/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)