Kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở tại cơ quan Bộ Xây dựng

Thứ tư, 03/06/2020 16:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/6/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 727/QĐ-BXD về việc thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở tại cơ quan Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Theo Quyết định thành lập, thành phần Đội phòng cháy chữa cháy gồm:

- Đồng chí Trần Quí Thắng, Trưởng phòng Bảo vệ thuộc Văn phòng Bộ - Đội trưởng

- Đồng chí Lê Quỳnh Anh, Trưởng phòng Quản trị thuộc Văn phòng Bộ - Đội phó

- Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Đội trưởng Đội xe Văn phòng Bộ - Đội phó

- Các thành viên là Tổ trưởng tổ phòng cháy chữa cháy của các đơn vị có trụ sở làm việc trong khuôn viên 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Nhiệm vụ Đội phòng cháy chữa cháy:

- Xây dựng kế hoạch tập huấn và triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy nhằm bảo vệ các cơ sở vật chất, kỹ thuật và con người của cơ quan khi có cháy, nổ xảy ra.

- Quản lý trang thiết bị vật tư, phương tiện dự phòng phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do cháy, nổ xảy ra tại cơ quan Bộ.

- Cung cấp kịp thời các thiết bị vật tư, kỹ thuật phương tiện và nhân lực.

- Học tập, đúc kết kinh nghiệm phòng, chống cháy, nổ và tuyên truyền phổ biến kịp thời các văn bản, nội quy, thông tin và các phương pháp trong công tác phòng chống cháy, chữa cháy cho cán bộ, công chức của cơ quan Bộ Xây dựng.

- Triển khai các công việc cần thiết khi có cháy, nổ xảy ra tại cơ quan Bộ Xây dựng.

Quyết định cũng nêu rõ: Thủ trưởng các đơn vị có trụ sở làm việc trong khuôn viên Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành có trách nhiệm thành lập Tổ phòng cháy chữa cháy của đơn vị mình và gửi danh sách gửi về Đội phòng cháy chữa cháy cơ quan Bộ Xây dựng, theo quy định sau:

- Đơn vị có dưới 15 người, thành lập 01 tổ phòng cháy chữa cháy có từ 3 đến 5 đội viên, trong đó có 1 tổ trưởng;

- Đơn vị có từ 15 người đến 50 người, thành lập 01 tổ phòng cháy chữa cháy có từ 5 đến 10 đội viên, trong đó có 1 tổ trưởng;

- Đơn vị có trên 50 người, thành lập 01 tổ phòng cháy chữa cháy có từ 10 đến 15 đội viên, trong đó có 1 tổ trưởng;

Nhiệm vụ tổ phòng cháy chữa cháy là: Tham gia vào Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; Có ý thức tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở mọi người trong đơn vị cùng thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy; Tham gia học tập nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy do cơ quan tổ chức và khi có cháy, nổ xảy ra tại cơ quan, đơn vị, phải tích cực tham gia chữa cháy, bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị, tính mạng và tài sản của mọi người.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1043/QĐ-BXD ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 727/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)