Hướng dẫn việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh

Thứ hai, 06/11/2023 16:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 38/2023/CV-KANTO ngày 10/10/2023 của Công ty Cổ phần KANTO Việt Nam về hướng dẫn việc áp dụng QCVN 01 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 5016/BXD-KHCN trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về QHXD quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch xây dựng (QHXD), bao gồm quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, tổ chức thực hiện quy hoạch. Việc áp dụng quy chuẩn để lập QHXD căn cứ theo thời điểm có hiệu lực của văn bản ban hành; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về QHXD hiện hành là QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ 05/7/2021.

Theo quy định tại khoản 2.5.3 QCVN 01:2021/BXD: “Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa là 70%. Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%”. Việc xây dựng nhà xưởng với mật độ 60% nằm trong phạm vi Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

Tuy nhiên, cần lưu ý: (i) quy định tại Quy chuẩn là mật độ xây dựng tối đa, làm căn cứ để lập QHXD, (ii) việc lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) lô đất xây dựng nhà xưởng của Công ty đồng thời phải phù hợp với Quy hoạch phân khu (QHXD tỷ lệ 1/2000) của Khu công nghiệp (VSIP Bắc Ninh) được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm chỉ tiêu về mật độ xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5016/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)