Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam

Thứ hai, 23/10/2023 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/10/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 301/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam.

1. Tên tổ chức đã đăng ký: Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam

Địa chỉ trụ sở: Lô 1-3b-5, Đường N6, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên hệ: Lô l-3b-5, Đường N6, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.3730.5015            E-mail: scbmvn@gmail.com

Đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành xây dựng trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gồm: Xi măng; Nhóm vật liệu phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa xây dựng; Cốt liệu xây dựng; Vật liệu ốp lát; thiết bị vệ sinh ; Kính xây dựng; thủy tinh xây dựng; Vật liệu xây; Vật liệu lợp, vật liệu trang trí và hoàn thiện; Các sản phẩm ống cấp thoát nước, vải địa; Bê tông và vữa; cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép; Vật liệu chịu lửa; Vật liệu hữu cơ, sơn, bột bả, chống thấm; Vật liệu kim loại; Vật liệu xây dựng từ phụ phẩm của các ngành công nghiệp; Cửa các loại; Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khác.

2. Số đăng ký: 28/CN/BXD

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký và thay thế Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 1176/CNĐKCN-BXD ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_301-CNDKCN-BXD_23102023.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 301/CNĐKCN-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)