Bình Định: Quy hoạch Khu Chung cư nhà ở xã hội thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh

Thứ hai, 03/08/2020 13:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng vừa ký Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia).

Ảnh minh họa

Mục tiêu quy hoạch khu chung cư nhà ở xã hội nêu trên nhằm cụ thể hóa Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021- 2015; đồng thời làm cơ sở cho việc quản lý và đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Theo đó, Khu đất thuộc Khu C khu đô thị - thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia), có giới cận: Phía Đông giáp đường Số 14 Khu đô thị Đại Phú Gia; phía Tây giáp đường Đê Khu Đông có lộ giới 7m; phía Nam giáp đường số 7 Khu đô thị Đại Phú Gia; phía Bắc giáp Sông Hà Thanh; với quy mô diện tích 10.922,83m2.

Quyết định số 3095/QĐ-UBND tỉnh ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh là căn cứ để quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH Phú Hiệp tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa, gửi hồ sơ quy hoạch cho Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan có liên quan để lưu trữ, quản lý quy hoạch theo quy định; thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai đầu tư xây dựng theo quy định của Nhà nước. Mọi thay đổi, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt phải thông qua Sở Xây dựng thẩm định, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư thực hiện quy hoạch và thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, PCCC và các vấn đề có liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Binhdinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)