Tổng hợp danh mục định mức xây dựng chuyên ngành, đặc thù phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu

Thứ năm, 11/06/2020 04:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2795/BXD-KTXD về việc tổng hợp danh mục định mức xây dựng chuyên ngành, đặc thù phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu.

Thực hiện nhiệm vụ của Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 (gọi tắt là Đề án 2038) theo Kế hoạch triển khai thực hiện tại Văn bản số 565/QĐ-BCĐĐMG ngày 02/5/2018 của Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 2038, Bộ Xây dựng đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng nhằm đảm bảo sự thống nhất, đủ độ tin cậy để phục vụ quản lý định mức và giá xây dựng xuyên suốt từ Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các địa phương.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ rà soát định mức cho các công tác xây dựng chuyên ngành, đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án nêu trên và ban hành theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trước mắt, để có các thông tin cần thiết phục vụ cho việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng áp dụng chung, đề nghị Quý cơ quan cung cấp các Quyết định đã ban hành hoặc công bố (còn hiệu lực) đối với định mức xây dựng chuyên ngành, đặc thù thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và file mềm (bản điện tử) chi tiết các định mức kèm theo Quyết định gửi về Bộ Xây dựng.

- Thời gian: Trước ngày 20/6/2020;

- Địa chỉ nơi nhận: Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng.

- Email: Cuckinhtexaydung@gmail.com; danganhtuan111@gmail.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2795-BXD-KTXD_10062020.pdf
 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2795/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)