Hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị mới Bắc Thành Cổ

Thứ ba, 07/01/2014 11:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 21/BXD-PTĐT hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị mới Bắc Thành Cổnhư sau:

1. Theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị (Nghị định 11/2013/NĐ-CP), việc quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

2. Việc xem xét quyết định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản đã được quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 11/2013/NĐ-CP.

3. Ý kiến cụ thể đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt của dự án Khu đô thị Bắc Thành Cổ:

- Hồ sơ đề nghị cho ý kiến của dự án (bao gồm: thuyết minh tóm tắt dự án; Bản vẽ quy hoạch chi tiết điều chỉnh dự án (kèm theo Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 23/05/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch chi tiết điều chỉnh dự án với quy mô 44,907ha); Văn bản số 42/UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về chủ trương đầu tư xây dựng dự án; giấy chứng nhận đầu tư dự án điều chỉnh (số 30121000028 ngày 27/12/2012 do UBND tỉnh Quảng Trị cấp); Quyết định phê duyệt dự án (Quyết định 79/QĐ-VP ngày 23/07/2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn) và các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án) đã đủ cơ sở để nghiên cứu, xem xét cho ý kiến.

- Bộ Xây dựng thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị việc xem xét quyết định các khu vực thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới Bắc Thành Cổ trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc chung đã nêu ở mục 2 trên đây.

4. Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị căn cứ vào các nguyên tắc tại mục 2 trên đây quy định cụ thể các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới Bắc Thành Cổ, chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, các cơ quan chức năng của địa phương và Chủ đầu tư Dự án giám sát việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch chi tiết và thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 21/BXD-PTĐT.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)