Nghĩa Lộ (Yên Bái) đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ làm nhà ở cho hộ người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn

Thứ ba, 15/09/2020 14:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn (ĐBKK) về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 (Đề án), thị xã Nghĩa Lộ có 42 hộ làm nhà mới và 3 hộ sửa chữa, trong đó có 15 hộ người có công và 30 hộ nghèo.

Hộ ông Hoàng Văn Chung - bản Hán, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ được hỗ trợ làm nhà mới.

Tính đến ngày 31/8/2020, 45 hộ đều đã khởi công xây dựng; trong đó 35 nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, 10 nhà đang thi công. 

Thị xã đã tiến hành giải ngân cho 32 hộ với tổng kinh phí là 980 triệu đồng, đạt 56% (19 nhà được giải ngân 100% kinh phí được hỗ trợ và 13 nhà được ứng 50% số kinh phí được hỗ trợ). 13 nhà chưa được giải ngân do 6 nhà xin thay thế bổ sung, ngày 1/9/2020 thị xã mới nhận được thông báo thẩm định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; còn 7 nhà chưa hoàn thiện xong hồ sơ giải ngân.

Phúc Sơn là xã có 8 hộ tham gia Đề án, trong đó có 1 hộ gia đình người có công và 7 hộ nghèo ĐBKK. Ngay từ khi nhận được các công văn chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và thị xã, xã đã họp và chỉ đạo rà soát các đối tượng, cử cán bộ xuống từng thôn bản nắm bắt tình hình, nguyện vọng của các hộ đủ điều kiện; lập danh sách báo cáo thị xã tổng hợp đề nghị tỉnh phê duyệt, nhờ đó trong quá trình triển khai thực hiện có nhiều thuận lợi, tiến độ được đẩy nhanh. 

Đến nay, 8/8 hộ tham gia Đề án đều đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhà. Hộ gia đình có công đã giải ngân xong 100%, 7 hộ nghèo ĐBKK đã giải ngân 50%. 

Ông Hoàng Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn cho biết: "Trong quá trình thực hiện Đề án, ngoài việc rà soát, lấy đăng ký, tổng hợp nhanh, kịp thời, xã còn chỉ đạo cán bộ lao động - thương binh, xã hội hướng dẫn các hộ dân hoàn thiện sớm hồ sơ, thủ tục đề nghị giải ngân; phân công mỗi đoàn thể phụ trách giúp đỡ một nhà, đối với hộ đơn thân xã sẽ đứng ra làm nhà giúp. Hiện nay, theo rà soát, Phúc Sơn vẫn còn 25 hộ nghèo ĐBKK về nhà ở. Vì vậy, xã tiếp tục mong muốn có các chương trình, đề án để các hộ được hỗ trợ làm nhà mới, ổn định cuộc sống cũng như tạo động lực thoát nghèo”.

Năm 2020 là năm hoàn thành Đề án làm nhà cho người có công. Vì vậy, thị xã Nghĩa Lộ đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo rà soát, động viên các hộ có công khó khăn về nhà ở đăng ký làm nhà mới và sửa chữa nhà. Nhờ đó, đã có 15 hộ người có công triển khai làm nhà và đến nay có 13 nhà đã hoàn thành, đã giải ngân; còn lại đang thi công đạt tiến độ trên 86%. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, các đoàn thể thị xã, các xã, phường còn huy động hội viên, đoàn viên, nhân dân giúp đỡ các hộ về ngày công lao động, nguyên vật liệu. 

Hộ ông Nguyễn Văn Mai - bản Khá Thượng, xã Thanh Lương là hộ gia đình người có công đang ở trong ngôi nhà xây cấp 4 phần mái đã hư hỏng, xuống cấp, nay được Nhà nước quan tâm hỗ trợ, gia đình ông đã lợp lại mái và sơn sửa sạch đẹp. 

Ông Mai chia sẻ: "Được Nhà nước quan tâm sửa chữa nhà ở, bản thân tôi càng biết ơn, càng phấn khởi và cố gắng phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của địa phương”.

Tiến độ triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo ĐBKK về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 của thị xã Nghĩa Lộ kịp thời, đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng gặp phải một số khó khăn như các hộ người có công khó khăn về nhà đều là hộ người cao tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nguồn vốn đối ứng của gia đình để làm nhà mới còn hạn chế. 

Các hộ nghèo ĐBKK và nghèo bất khả kháng chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước và nguồn huy động từ các tổ chức đoàn thể bằng hình thức hỗ trợ về ngày công lao động nên cũng ảnh hưởng tới quy mô công trình. 

Để Đề án hoàn thành sớm và đạt chất lượng, hiệu quả cao, trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục quan tâm hoàn thành thủ tục giải ngân sớm cho các hộ chưa được giải ngân; tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo ĐBKK, phấn đấu hoàn thành Đề án trong tháng 9/2020.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)