Hà Nội: Duy trì 100% xã đạt, cơ bản đạt tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 24/03/2020 15:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội vừa đánh giá nhóm tiêu chí hệ thống chính trị - quốc phòng, an ninh - hành chính công trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

 

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Hà Nội cho biết, trước yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” gắn với Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Việc tổ chức quán triệt sâu sắc, quyết liệt, bài bản trong tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 15-NQ/TU đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thúc đẩy các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, bước đầu đạt kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình ở một số địa bàn, ngăn chặn không để phát sinh điểm nóng.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy, chi bộ đảng ở nông thôn cũng đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, lãnh đạo theo hướng cụ thể, sâu sát, thiết thực đến từng nhiệm vụ, phân công trách nhiệm tới từng cấp ủy để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Đáng chú ý, trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC xã được thực hiện có hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng đã rà soát, xác định các ngành, nghề đào tạo phù hợp với vị trí chức danh CB, CC, phù hợp với nhu cầu của người học và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, để tổ chức thực hiện đào tạo có hiệu quả.

Cùng với đó, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết ở các địa phương, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng NTM trên địa bàn thành phố. Nhiều mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến xuất hiện trong các phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Các đoàn thể đã có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động hội viên tích cực thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Theo ông Nguyễn Văn Chí, nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã có chuyển biến tích cực. Việc triển khai xây dựng và đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã dần đi vào nền nếp, thực chất hơn, các tài liệu kiểm chứng cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của CB, CC ở xã trong quá trình thực thi công vụ…

Thực hiện nhiệm vụ của Thành ủy, lực lượng công an, quân sự cũng đã chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn trật tự trên địa bàn thành phố, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự, đình công trái pháp luật kéo dài phức tạp, các hoạt động rải tờ rơi, truyền đơn có nội dung chính trị xấu... Phát huy tốt vai trò chủ công nòng cốt, chủ công trong công tác phòng, chống tội phạm, chủ động trong công tác nắm và dự báo tình hình; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh, nhất là vấn đề khiếu kiện, an ninh nông thôn... Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với nhiều sự đổi mới về nội dung, hình thức, mang tính chuyên sâu và trên diện rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đại bộ phận nhân dân về trách nhiệm tham gia công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đúng quy định. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”. Hằng năm, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và giao nhận công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân, đảm bảo số lượng, chất lượng, nhanh gọn và an toàn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Bằng nhiều nỗ lực, đến nay, thành phố tiếp tục duy trì 100% xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí quốc phòng, an ninh - hành chính công tiếp tục duy trì 385 xã đạt và cơ bản; còn 01 xã chưa đạt.


Theo Hà Nội portal

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)