Hà Nội có 6 huyện, 356 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ năm, 16/01/2020 11:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Chiều 15-1-2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, UBND thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, trong năm 2019, Hà Nội đã có thêm 2 huyện là Gia Lâm và Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới toàn thành phố lên 6 huyện; thêm 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn thành phố lên 356/386 xã (chiếm 92,2%); thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng số xã đạt chuẩn lên 11 xã... 

Đối với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tư vấn đào tạo, tập huấn cho các chủ thể tham gia chương trình; tổ chức đánh giá, phân hạng được 301 sản phẩm OCOP, trong đó, 6 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao, 207 sản phẩm đạt 4 sao và 88 sản phẩm đạt 3 sao.

Năm 2020, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội trình Trung ương công nhận thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo các huyện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín, Sóc Sơn, Thanh Oai, Chương Mỹ, Phú Xuyên hoàn thiện các nội dung, trình công nhận huyện nông thôn mới trong năm 2020.

Mục tiêu của Hà Nội đến cuối năm 2020, thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.


Theo Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)