Hà Tĩnh giúp địa phương xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 15/05/2012 16:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tỉnh Hà Tĩnh đã nhận “đỡ đầu” giúp các địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới.

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh lập danh sách tất cả các xã xây dựng nông thôn mới và tùy theo từng điều kiện cụ thể yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức nhận “đỡ đầu” nhằm giúp đỡ các địa phương trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, 89 cơ quan và 7 doanh nghịêp tỉnh Hà Tĩnh đã nhận giúp đỡ và ký kết trên các lĩnh vực mà các đơn vị đảm nhiệm, như chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ về đào tạo nghề, hoặc giúp thiết kế thi công một số công trình phúc lợi khác của địa phương.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết giúp đỡ xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà xây dựng các thiết chế về văn hóa, từng bước xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư.

Sở Công thương nhận giúp đỡ xã Thái Yên, huyện Đức Thọ xây dựng các thương hiệu về đồ mộc và tiến hành làm các bước quy hoạch làng nghề Thái Yên. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh hỗ trợ 3 tỷ đồng giúp xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc xây mới trạm y tế xã...

Tất cả các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp nhận giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới đều nỗ lực giúp địa phương hoàn thiện dần hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, từng bước đáp ứng được những tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa quyết định phân bổ gần 90 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh nhằm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong đó tập trung chủ yếu vào phát triển sản xuất, tuyên truyền thực hiện các đề án tại xã, tập huấn sản xuất và giải quyết các vấn đề về môi trường.

Tỉnh Hà Tĩnh sẽ hỗ trợ nguồn vốn này cho 3 xã về đích sớm trong năm 2012 là xã Gia Phố (Hương Khê), Tùng Ảnh (Đức Thọ) và Thuần Thiện (Can Lộc), mỗi xã 4,5 tỷ đồng; 13 xã về đích năm 2013 là 2,2 tỷ đồng và các xã khác ở mức 446 triệu đồng và 150 triệu đồng.

Nhiều huyện đã huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, từ con em xa quê hương hàng chục tỷ đồng cùng góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới/.


Theo TTXVN/Vietnam+

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)