Đa dạng hóa nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 10/05/2012 16:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Đa dạng hóa các nguồn lực xây dựng nông thôn mới là một trong tám nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận tại Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 9/5 của Văn phòng Chính phủ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, nguồn lực từ ngân sách Nhà nước (Trung ương và địa phương) là rất quan trọng nên cùng với việc thực hiện lồng ghép các nguồn lực, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cần đề xuất các giải pháp nâng tổng mức hỗ trợ từ ngân sách trực tiếp cho Chương trình Xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp, Bộ Tài chính nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy định hiện hành cho phép các doanh nghiệp được tính phần kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới vào chi phí sản xuất-kinh doanh hợp lý của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng cân đối để tăng nguồn vốn tín dụng đầu tư Nhà nước, nhất là nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn; nghiên cứu để xuất tín dụng ưu đãi đăck thù cho xây dựng nông thôn mới.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương rà soát lại các quy định, thủ tục hiện hành để điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và các tổ chức kinh tế trên địa bàn nông thôn tiếp cận các nguồn tín dụng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Tủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia trên cùng một địa bàn để huy động tổng thể các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn quy trình chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng đơn giản.

Bộ Xây dựng xem xét hướng dẫn cụ thể hơn về quy hoạch xây dựng nông thôn mới và tiêu chí về nhà ở nông thôn. Bộ Tài chính rà soát và điều chỉnh thủ tục thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tự thực hiện và chủ động giám sát; xem xét cho các địa phương chủ động sử dụng nguồn thu từ nguồn xổ số kiến thiết để đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn xã.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, sửa đổi bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới./.


Theo TTXVN/Vietnam+

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)