Hoàn thành quy hoạch nông thôn mới cấp xã trong năm 2012

Thứ sáu, 11/05/2012 07:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Đó là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 mà Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đặt ra cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là phải cơ bản hành thành công tác quy hoạch nông thôn mới cấp xã, quy hoạch phải xuất phát từ xã, thể thiện nguyện vọng của nhân dân, nhất là quy hoạch sản xuất. Công tác quy hoạch phải kết hợp giữa chất lượng với tầm nhìn lâu dài.

Về tổ chức thực hiện, phải kết hợp giữa ưu tiên chỉ đạo điểm với đẩy mạnh triển khai trên diện rộng nhằm bảo đảm tăng số xã đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm và đồng thời tăng số tiêu chí đạt chuẩn của các xã khác.

Đưa chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới vào chương trình công tác hàng năm

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát lại mục tiêu, danh sách cụ thể số xã phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2015 cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là khả năng huy động nguồn lực tại chỗ; trên cơ sở đó, cần ưu tiên hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất cho các xã chỉ đạo điểm.

Các Bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến cấp xã phải đưa chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới vào chương trình công tác hàng năm và vào kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành để phê duyệt và thực hiện.

Phát hành sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần phải tổng kết mô hình sản xuất, triển khai mở rộng những mô hình tốt; phát triển đồng bộ các lĩnh vực trên địa bàn như: y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thị trường gắn với ứng dụng khoa học công nghệ mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tập thể và đẩy mạnh liên kiết sản xuất; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề nông cho lao động ở nông thôn gắn với nhu cầu, điều kiện cụ thể và lợi thế sản xuất của từng nơi.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là cán bộ cấp xã, thôn, bản; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gắn liền cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn, bổ sung nội dung và phát hành sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới.

Được biết, sau gần hai năm, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng trong cả nước. Bước đầu chương trình đã hình thành một số mô hình xây dựng nông thôn mới với những cách làm sáng tạo, rút ra được một số bài học kinh nghiệm hay trong tổ chức thực hiện.

Theo : chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)