Quảng Ngãi: Nâng cao chất lượng quản lý về quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý thị trường bất động sản và nhà ở

Thứ ba, 30/06/2020 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý đối với các lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý hoạt động xây dựng, thị trường bất động sản và nhà ở. Đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nâng cao chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch

Theo đó, đối với công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn năng lực đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của địa phương, đơn vị; phối hợp với Sở Xây dựng trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức thuộc địa phương, đơn vị tham gia công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị.

Tổ chức lập, phê duyệt (hoặc trình cấp thẩm quyền phê duyệt) đồng bộ và phủ kín 100% các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng vùng, khu chức năng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của địa phương, đơn vị, hoàn thành trong năm 2020-2021. Định kỳ kiểm tra, rà soát việc tổ chức chực hiện các quy hoạch được duyệt thuộc địa bàn quản lý để xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoặc hủy bỏ kịp thời.

Tổ chức lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị; đảm bảo đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với phát triển nhà ở, công trình thương mại dịch vụ và các công trình đô thị khác.

Thực hiện nghiêm công tác quy hoạch, chịu trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc địa bàn quản lý; thực hiện tốt công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với quy hoạch được duyệt và theo đúng quy định pháp luật.

Tổ chức rà soát, lồng ghép nội dung về quy hoạch không gian xây dựng ngầm, không gian trên cao, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng vào trong các đồ án quy hoạch đô thị theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

Tổ chức lập, trình phê duyệt và triển khai thực hiện chương trình phát triển các đô thị thuộc địa bàn quản lý theo quy định; rà soát, đánh giá các chỉ tiêu của đô thị và tình hình thực hiện Chương trình phát triển đô thị của địa phương trong giai đoạn vừa qua; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chi tiết để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn tiếp theo (2021-2025), phát triển đô thị hướng tới đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh. Quản lý chặt chẽ việc đầu tư, phát triển các khu dân cư, khu đô thị thuộc địa bàn quản lý phù hợp với quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị được duyệt; tích cực, chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển đô thị theo đúng kế hoạch đề ra.

Kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn (tập trung vào các dự án trong đô thị), xuyên suốt từ khi quy hoạch, thiết kế lập dự án đến thi công xây dựng, đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án với nhau và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung của đô thị; kịp thời phát hiện những bất cập để có giải pháp điều chỉnh, khắc phục kịp thời. Đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư mới trong đô thị: Nghiên cứu tổ chức quy hoạch mạng lưới giao thông phù hợp với nhu cầu phát triển (đường giao thông có chiều rộng lòng đường tối thiểu 7,5m; vỉa hè tối thiểu 3,5m sử dụng vật liệu có độ thẩm mỹ cao, thân thiện môi trường); quy hoạch xây dựng hệ thống chiếu sáng đường phố, chiếu sáng công cộng theo đúng Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ,...

Xây dựng và ban hành kế hoạch hạ ngầm các tuyến đường dây, đường ống trong khu vực đô thị, yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra; giám sát chặt chẽ và có biện pháp chế tài thích hợp, kịp thời đối với những trường hợp thi công, lắp đặt các tuyến hạ tầng kỹ thuật không phù hợp với quy hoạch, không đúng thiết kế được duyệt, không có giấy phép xây dựng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và gây mất mỹ quan đô thị.

Quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản

Đối với công tác quản lý thị trường bất động sản và nhà ở, giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị có liên quan (hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền) triển khai thực hiện kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản.

Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở xã hội; xây dựng và ban hành cơ chế, giải pháp cụ thể để hỗ trợ, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017.

Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo kết nối với hệ thống của Bộ Xây dựng theo đúng quy định của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Quản lý hoạt động xây dựng

Đối với công tác quản lý hoạt động xây dựng, giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm soát, quản lý và ngăn chặn kịp thời, hiệu quả đối với các vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng thuộc địa bàn quản lý. Thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về trật tự xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, đảm bảo nguyên tắc tất cả các công trình xây dựng phải được cơ quan có trách nhiệm ở địa phương kiểm tra, giám sát theo quy định ngay từ khi khởi công đến khi hoàn thành; các vi phạm về trật tự xây dựng phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời và triệt để.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ về chất lượng hồ sơ dự án đầu tư, thiết kế xây dựng, chất lượng thi công xây dựng, an toàn lao động tại công trình xây dựng, an toàn PCCC đối với các công trình thuộc trách nhiệm quản lý theo phân cấp trên địa bàn; đảm bảo tuân thủ quy hoạch, an toàn, tiết kiệm chi phí.

Tăng cường kiểm tra năng lực hành nghề của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng không phù hợp với năng lực hành nghề được xét cấp.

 

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)