Quảng Ngãi: Xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cát dùng trong xây dựng

Thứ ba, 19/05/2020 14:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Thông báo Kết luận của đồng chí Võ Phiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong việc xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cát dùng trong xây dựng và việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với vướng mắc trong việc xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cát dùng trong xây dựng: Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, cung cấp đầy đủ cho Sở Tài chính các văn bản liên quan đến việc cấp quyền khai thác khoáng sản là cát dùng trong xây dựng đối với từng trường hợp cụ thể còn vướng mắc trong thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2019. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/5/2020.

Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho Sở Tài chính các chứng từ và các thông tin liên quan đến việc thu, nộp thuế tài nguyên đối với cát dùng trong xây dựng của từng trường hợp cụ thể còn vướng mắc trong thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2019. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/5/2020.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh cung cấp, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thống nhất hướng xử lý và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2020.

Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh: Giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp thu các ý kiến tham gia và chỉ đạo tại cuộc họp; khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh, xác định và chuyển thông tin về giá một (01) m2 nhà của từng cấp nhà, hạng nhà và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà theo quy định của pháp luật về xây dựng đến Sở Tài chính trước ngày 30/5/2020; trên cơ sở đó, giao Sở Tài chính tổng hợp, hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)