Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Công ty xây dựng Việt Đức

Thứ tư, 27/02/2013 17:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 30/BXD-KTXD gửi Công ty xây dựng Việt Đức về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung công văn, các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng được các bên thỏa thuận tại biên bản thương thảo hợp đồng số 09/2011/TTHĐ ngày 04/7/2011. Tiết b, điểm 3.6 - Biên bản thương thảo hợp đồng, các bên thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chính sách: “Thay đổi tiền lương, thay đổi giá nguyên vật liệu do Nhà nước quản lý giá, hoặc thay đổi chế độ, chính sách mới làm thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình. Trong trường hợp này chỉ được điều chỉnh khi được cấp có thẩm quyền cho phép”. Như vậy, việc điều chỉnh đơn giá cho hợp đồng này do giá của nguyên nhiên vật liệu biến động chỉ áp dụng cho các nguyên vật liệu do Nhà nước quản lý giá, do nhà nước thay đổi chính sách và chỉ được điều chỉnh khi Người quyết định đầu tư cho phép.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 30/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 30BXD-KTXD 20-02-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)