Báo cáo, cập nhật số liệu triển khai Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp

Thứ sáu, 31/05/2024 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3254/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo, cập nhật số liệu triển khai Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN.

Ngày 24/5/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc quán triệt thực hiện Chỉ thị và chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” 6 tháng đầu năm 2024;

 Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện:

- Diện tích quỹ đất hiện có và diện tích quỹ đất theo quy hoạch để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;

- Các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng (dự án đã có chủ trương đầu tư, đã lựa chọn chủ đầu tư; đã cấp phép xây dựng, đã khởi công xây dựng);

- Các dự án đã hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay;

- Dự kiến các dự án hoàn thành trong năm 2025.

Rà soát, cập nhật số liệu phát triển nhà ở xã hội (đã được Bộ Xây dựng theo dõi, tổng hợp) theo Phụ lục kèm theo văn bản này.

2. Các khó khăn, vướng mắc cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Các giải pháp và kiến nghị để thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư và mục tiêu của Đề án 1 triệu căn đã đề ra.

Bộ Xây dựng đề nghị Quý Ủy ban sớm hoàn thiện báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/6/2024 để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3254-BXD-QLN_31052024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3254/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)