Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Thứ tư, 29/04/2020 16:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/4/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 551/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc gồm các thành viên sau:

I. Ban Soạn thảo:
1. Ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;
2. Ông Hồ Chí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Phó trưởng ban;
3. Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
4. Ông Trần Đức Toàn, Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP;
5. Đại diện Cục Quản lý hoạt động xây dựng;
6. Đại diện Cục Kinh tế xây dựng;
7. Đại diện Vụ khoa học công nghệ và môi trường;
8. Đại diện Viện Kiến trúc Quốc gia;
9. Đại diện Văn phòng Bộ Xây dựng;
10. Đại diện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;
11. Đại diện Hội Kiến trúc sư Việt Nam;
12. Đại diện Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam;
13. Đại diện Tổng hội Xây dựng Việt Nam;
14. Đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội
15. Sở Xây dựng Hà Nội.

II. Tổ Biên tập:
1. Ông Hồ Chí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh, chuyên viên chính Vụ Quy hoạch - Kiến trúc;
3. Ông Tạ Quốc Thắng, chuyên viên Vụ Quy hoạch - Kiến trúc;
4. Ông Hoàng Phương, chuyên viên Vụ Quy hoạch - Kiến trúc;
5. Đại diện Vụ Pháp chế;
6. Đại diện Cục Quản lý hoạt động xây dựng;
7. Đại diện Viện Kiến trúc Quốc gia;
8. Đại diện Hội Kiến trúc sư Việt Nam;
9. Đại diện Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam;
10. Đại diện Tổng hội Xây dựng Việt Nam;
11. Đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội;
12. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội;
13. Đại diện Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP.

Theo Quyết định, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập:

1. Ban Soạn thảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và điều 26, 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ Biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Soạn thảo và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Tổ Biên tập giúp Ban Soạn thảo trong việc nghiên cứu, hoàn chỉnh Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

3. Thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc được ban hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 551/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)