Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Thứ hai, 20/04/2020 15:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/04/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 490/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Hội đồng gồm 07 thành viên:

Chủ tịch Hội đồng:

1. Ông Vũ Ngọc Anh  - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Thư ký Hội đồng:   

2. Ông Nguyễn Xuân Hiển - Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường

Các Uỷ viên Hội đồng:

3. Đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch tài chính

4. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ

5. Đại diện Lãnh đạo Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

6. Đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng

7. Chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính

Khách mời:

  1. Ông Lê Minh Long - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường
  2. Đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học công nghệ Xây dựng

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi nhiệm vụ của Hội đồng hoàn thành.

Nội dung chi tiết xem tại tệp dính kèm:
BXD_490-QD-BXD_20042020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 490/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)