Nghiệm thu Đề tài soát xét, sửa đổi TCXD29-1991 "Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - tiêu chuẩn thiết kế"

Thứ ba, 20/08/2019 10:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/8/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu kết quả của Đề tài soát xét, sửa đổi TCXD29-1991 "Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - tiêu chuẩn thiết kế" và biên soạn chuyển thành tiêu chuẩn Việt Nam "Chiếu sáng tự nhiên trong nhà ở và công trình công cộng" do Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến - Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam - chủ trì cuộc họp. 

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu đề tài

 Báo cáo Hội đồng về kết quả thực hiện dự án, Chủ nhiệm đề tài, GVCC.TS, Nguyễn Văn Muôn cho biết, dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam"Chiếu sáng tự nhiên trong nhà ở và công trình công cộng" được nhóm nghiên cứu biên soạn dựa trên cơ sở soát xét, bổ sung TCXD29-1991 đã được ban hành cách đây 28 năm, với quan điểm kế thừa tiêu chuẩn cũ, cập nhật và bổ sung các tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ về chiếu sáng, các tiêu chuẩn mới về chiếu sáng của một số nước trên thế giới như Nga, Anh, Trung Quốc, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, điều kiện Việt Nam và dễ hiểu, dễ áp dụng.

Bản dự thảo tiêu chuẩn đề xuất gồm có 06 phần: Phạm vi áp dụng; Tiêu chuẩn viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Quy định chung; Chỉ tiêu chiếu sáng tự nhiên trong nhà; phần Phụ lục. Về bố cục, dự thảo tiêu chuẩn đề xuất có sự khác biệt so với tiêu chuẩn TCXD29-1991, có nhiều thay đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và bố cục theo quy định hiện hành về trình bày TCVN.

Tại cuộc họp, các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của nhóm tác giả trong việc hoàn thành đề tài này một cách nghiêm túc, công phu, cập nhật được các tiêu chuẩn quốc tế mới trong lĩnh vực chiếu sáng, cập nhật xu hướng công nghệ chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, đồng thời cho rằng, việc nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn mới thay thế TCXD29-1991 là cần thiết, do TCXD29-1991 đã quá lạc hậu. Các thành viên Hội đồng cũng nhất trí với các nội dung của dự thảo tiêu chuẩn mới do nhóm nghiên cứu đề xuất.

Đóng góp ý kiến cho thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn đề xuất, các thành viên Hội đồng đề nghị nhóm biên soạn chỉnh sửa một số thuật ngữ, định nghĩa, bổ sung mục lục chữ viết tắt, chú giải ký hiệu của các công thức tính toán, bổ sung danh mục tài liệu viện dẫn, sửa một số bảng biểu…

Phát biểu kết luận, thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến đề nghị nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ các ý kiến của phản biện và các thành viên Hội đồng, lưu ý việc thể hiện rõ hơn phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn, sớm hoàn thiện thuyết minh đề tài và dự thảo tiêu chuẩn trình Bộ Xây dựng.

Đề tài đã được Hội đồng thông qua với kết quả xếp loại xuất sắc./.


Minh Tuấn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)