Nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu phá dỡ nhanh các cấu trúc xây dựng bằng phương pháp nổ vi sai"

Thứ tư, 23/05/2018 14:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/5/2018 tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu của Đề tài "Nghiên cứu phá dỡ nhanh các cấu trúc xây dựng bằng phương pháp nổ vi sai" do Học viện Kỹ thuật quân sự thực hiện.  

Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng

Báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu, thay mặt nhóm đề tài, Đại tá Trần Văn Doanh cho biết, trong thực tế có nhu cầu về việc phá dỡ các công trình bê tông cốt thép cao tầng mà vị trí và trạng thái công trình khó triển khai các phương pháp phá dỡ thông thường, trong điều kiện phải đảm bảo tiến độ, an toàn và giảm thiểu tác động đến môi trường, việc sử dụng phương pháp nổ vi sai trong công tác phá dỡ đã chứng minh được tính ưu việt và được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, phương pháp nổ vi sai trong phá dỡ các công trình bê tông cốt thép cao tầng hoặc các kết cấu bê tông cốt thép dạng tháp còn ít được sử dụng do thiếu cơ sở pháp lý, chưa có tiêu chuẩn tương ứng. Đề tài "Nghiên cứu phá dỡ nhanh các cấu trúc xây dựng bằng phương pháp nổ vi sai" là công trình nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực phá dỡ công trình bằng phương pháp nổ, sẽ là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn, cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng phương pháp nổ vi sai trong phá dỡ các công trình bê tông cốt thép cao tầng ở Việt Nam.

Tại cuộc họp nghiệm thu, Đại tá Trần Văn Doanh đã báo cáo Hội đồng các nội dung cụ thể của 6 chuyên đề nghiên cứu - nội dung cốt lõi của Báo cáo tổng hợp Đề tài, bao gồm: Phương pháp lựa chọn thuốc nổ phá dỡ công trình xây dựng; Phương pháp xác định vị trí lượng nổ để phá hủy công trình; Phương pháp tính toán lượng nổ và thiết kế mạch nổ; Thiết kế mạch nổ vi sai điều khiển nổ phá hủy công trình; Phương pháp đánh giá tác động phá hủy công trình bằng phương pháp nổ đối với môi trường; Quy trình tổ chức thực hiện nổ phá hủy công trình.

Nhận xét về các kết quả nghiên cứu của Đề tài, các chuyên gia phản biện và các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao sự cần thiết của Đề tài cũng như nỗ lực của nhóm tác giả, đồng thời cũng đóng góp nhiều ý kiến để nhóm tác giả hoàn thiện Đề tài.

Theo đó, các chuyên gia phản biện cho rằng, việc nghiên cứu ứng dụng phương pháp nổ vi sai để phá dỡ công trình được giao cho Học viện kỹ thuật quân sự là phù hợp; báo cáo tổng hợp của Đề tài có bố cục mạch lạc, nhiều thông tin mới, tin cậy. Tuy nhiên trong các báo cáo chuyên đề còn nhiều sai sót về thuyết minh bản vẽ, thiếu bảng ký hiệu chữ viết tắt, chú thích các ký hiệu cũng như trích dẫn các tài liệu tham khảo.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phản biện và các thành viên Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả làm rõ thêm trong báo cáo về điều kiện xác định độ cao mặt cắt nổ, độ lớn của vùng phá hủy và mạch nổ, các giới hạn đối với kết cấu công trình cần phá hủy…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu - TS. Lê Minh Long (Viện KHCN Xây dựng - Bộ Xây dựng) đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm đề tài, sản phẩm đề tài đáp ứng mục tiêu đề ra. TS. Lê Minh Long đề nghị nhóm đề tài tiếp thu ý kiến của Hội đồng, bổ sung và làm rõ thêm mục tiêu, đối tượng, phạm vi của Đề tài; bổ sung phân tích kết cấu các loại công trình phù hợp với phương pháp phá dỡ nổ vi sai, bổ sung phần tổng quan về phương pháp nổ vi sai trong phá dỡ công trình trên thế giới và Việt Nam… để hoàn thiện Báo cáo.

Đề tài đã được Hội đồng bỏ phiếu thông qua với kết quả xếp loại Khá./.


Minh Tuấn 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)