Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu khung chính sách thúc đẩy và biên soạn tài liệu hướng dẫn phát triển công trình xanh ở Việt Nam”

Thứ ba, 22/05/2018 16:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/5/2018, tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng đã diễn ra Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu khung chính sách thúc đẩy và biên soạn tài liệu hướng dẫn phát triển công trình xanh ở Việt Nam”. Chủ tịch Hội đồng thẩm định - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trình bày dự thảo thuyết minh Nhiệm vụ, đại diện đơn vị thực hiện - Viện Kiến trúc quốc gia, Phó Viện trưởng, PSG.TS.KTS Phạm Thúy Loan cho biết, Nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu khung chính sách thúc đẩy và biên soạn tài liệu hướng dẫn phát triển công trình xanh ở Việt Nam” là rất cần thiết nhằm thúc đẩy phát triển công trình xanh ở Việt Nam.

Các mục tiêu cụ thể của Nhiệm vụ được xác định, bao gồm: Đánh giá tổng quan tình hình phát triển công trình xanh ở Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến các chủ thể chính trong lĩnh vực xây dựng công trình xanh và các vấn đề liên quan đến thể chế và thị trường; Nghiên cứu và phân tích kinh nghiệm xây dựng và áp dụng các chính sách thúc đẩy phát triển công trình xanh tại một số nước trên thế giới; Đề xuất khung chính sách thúc đẩy phát triển công trình xanh cho thị trường xây dựng Việt Nam; Biên soạn tài liệu hướng dẫn phát triển công trình xanh nhằm phổ biến kiến thức, thông tin, kết nối và hỗ trợ các chủ thể liên quan phát triển công trình xanh.

Theo PSG.TS.KTS Phạm Thúy Loan, trong lĩnh vực công trình xanh hiện nay, Việt Nam còn thiếu các giải pháp cụ thể nhằm đưa các chính sách pháp luật (Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020) thành hành động thực tiễn, bao gồm các công cụ bắt buộc bằng pháp luật hay các công cụ tự nguyện bằng khuyến khích sự lựa chọn của thị trường. Do đó, Nhiệm vụ sẽ tiến hành rà soát và đánh giá các công cụ pháp lý theo cả 2 hướng bắt buộc và khuyến khích đối với thị trường xây dựng, theo hướng xanh và tiết kiệm tài nguyên, đồng thời xây dựng các chính sách và giải pháp kết nối các nhóm chuyên môn và các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước để khai thác tối đa nguồn nhân lực, thúc đẩy hiệu quả tích hợp tiềm lực của các bên liên quan.

Hiện nay, ở Việt Nam đã có một số công cụ đánh giá và chứng nhận công trình xanh uy tín như: LOTUS, EDGE hay các bộ công cụ của nước ngoài được áp dụng như LEED (Mỹ), Green Mark (Singapore). Tuy nhiên, việc phổ biến các công cụ này chủ yếu dựa vào nỗ lực của nhà cung cấp, trong khi các chủ đầu tư còn nhiều băn khoăn giữa lựa chọn có tham gia công trình xanh hay không và về mặt thủ tục thì làm như thế nào.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đóng góp ý kiến để giúp nhóm tác hoàn chỉnh dự thảo thuyết minh Nhiệm vụ, đề nghị nhóm tác giả nêu rõ hơn về sản phẩm đầu ra, kế thừa những nghiên cứu liên quan đến công trình xanh, tổ chức các hội thảo khoa học nhằm tổng hợp ý kiến của chuyên gia, các nhà quản lý và chủ đầu tư.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh nhấn mạnh, phát triển công trình xanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ Xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Trên cơ sở các ý kiến của Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị Viện Kiến trúc quốc gia xem xét lại tiêu đề Nhiệm vụ nhằm bám sát với những nội dung, nhiệm vụ được giao, đảm bảo sản phẩm đầu ra quan trọng nhất của Nhiệm vụ là xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn đánh giá công trình xanh.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cũng yêu cầu nhóm tác giả kế thừa những thành quả nghiên cứu KHCN về công trình xanh đã được các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng thực hiện, nhằm giảm chi phí và tiết kiệm thời gian, nhân lực trong quá trình triển khai Nhiệm vụ.


Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)