Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 394 thuộc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng số 1 Bạc Liêu

Thứ ba, 16/05/2023 16:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/05/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 145/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng số 1 Bạc Liêu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 1900688158

Địa chỉ: Số 10A, đường Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Kiểm định Xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 10A, đường Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 394

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 394 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm gạch – ngói; Thử nghiệm cơ lý gạch, đá ốp lát; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng; Thử nghiệm ống nhựa HDPE; Thử nghiệm kính xây dựng; Thử nghiệm sơn và vecni; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật; Thử nghiệm phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 660/GCN-BXD ngày 06/6/2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_145-GCN-BXD_15052023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 145/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)