Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1754 thuộc Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ cấp nước và Vệ sinh môi trường

Thứ ba, 31/01/2023 08:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/01/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 05/GCN-BXD về việc Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ cấp nước và Vệ sinh môi trường đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0100962434

Địa chỉ: Ngõ 3, Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm môi trường và chất lượng nước

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Ngõ 3, Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1754

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1754 gồm: Thử nghiệm về hóa lí; Thử nghiệm về hàm lượng của các chất hữu cơ; Thử nghiệm về mức nhiễm xạ.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 114/GCN-BXD ngày 06/2/2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_05-GCN-BXD_30012023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 05/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)