Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 276 thuộc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Tây Ninh

Thứ ba, 31/01/2023 08:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/01/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 03/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Tây Ninh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 490, đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3900327437

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 490, đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 276

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 276 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông khí chưng áp AAC; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm gạch Granito; Thử nghiệm gạch ốp lát; Thử nghiệm đá ốp lát tự nhiên; Thử nghiệm gạch Terrazzo; Thử nghiệm ngói; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Phân tích hóa nước xây dựng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum, nhựa đường, nhũ tương axít; Vải địa kỹ thuật – bấc thấm; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 585/GCN-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_03-GCN-BXD_30012023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 03/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)