Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dụng B&V

Thứ ba, 27/10/2020 11:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/10/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 248/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dụng B&V đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 1600643244

Địa chỉ: 145-147 A7 đường Đinh Công Tráng, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Vật liệu Xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 145-147 A7 đường Đinh Công Tráng, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 946

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 946 gồm: Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Đất gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm tại hiện trường; Kiểm tra thép xây dựng; Nhựa bitum; Thử nghiệm vữa xây; Thử cơ lý VL bột khoáng trong BTN; Phép thử chỉ tiêu cơ lý gạch bê tông tự chèn; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của gạch ốp lát; Phép thử ngói lớp; Phép thử chỉ tiêu cơ lý gạch terazzo; Chỉ tiêu cơ lý cấp phối đá dăm; Chỉ tiêu cơ lý đá nhỏ dùng cho láng nhựa nóng; Thí nghiệm bentonite; Thử nghiệm gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật, lưới địa kỹ thuật, chỉ khâu và các sản phẩm địa kỹ thuật xây dựng; Thử nghiệm thảm đá và rọ đá bọc PVC.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_248-GCN-BXD_26102020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 248/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)