Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn Kiểm định Xây dựng Sài Gòn

Thứ tư, 22/07/2020 15:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/07/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 176/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn Kiểm định Xây dựng Sài Gòn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0310442551

Địa chỉ: 134/2 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận I, T.p Hồ Chí Minh

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định Xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 14 Trần Quý Cáp, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 519

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 519 gồm: Phép thử cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm kiểm tra vật liệu kim loại; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm gạch bê tông bọt khí; Thử nghiệm cơ lý dung dịch bentonite; Phân tích hóa nước; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật, bấc thấm; Thử nghiệm sơn; Thử nghiệm ống nhựa, ống HDPE và phụ kiện ống; Phụ gia cho bê tông; Thử nghiệm sản phẩm sứ vệ sinh; Bột bả; Thử nghiệm tấm thạch cao; Thử nghiệm vật liệu gỗ; Thử nghiệm đá tự nhiên.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 405/GCN-BXD ngày 02/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho Công ty cổ phần tư vấn Kiểm định Xây dựng Sài Gòn và có hiệu lực đến hết ngày 02/5/2024.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_176-GCN-BXD_22072020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 176/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)