Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Chi nhánh Công ty cổ phần khảo sát và xây dựng - USCO

Thứ tư, 22/07/2020 15:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/07/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 174/GCN-BXD về việc Chi nhánh Công ty cổ phần khảo sát và xây dựng - USCO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0100107123-011

Địa chỉ: số 180 đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng miền Trung.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 180 Đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 23

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 23 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thí nghiệm bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thí nghiệm bê tông nhựa, bột khoáng; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa; Thử nghiệm cơ lý gạch, đá ốp lát; Thí nghiệm thạch cao, khung xương, bột bả; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thí nghiệm cơ lý gỗ; Phân tích hóa nước; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 901/GCN-BXD ngày 28/12/2018.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_174-GCN-BXD_22072020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 174/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)