Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần kiểm định công trình trọng điểm Thăng Long

Thứ hai, 25/05/2020 15:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/05/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 71/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định công trình trọng điểm Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Mã số thuế: 5600268590

Địa chỉ: Bản Huổi Phạ, Phường Him Lam, Phành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1333

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1333 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm phụ gia tro bay; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất, đá trong phòng; Kiểm tra thép, kim loại, mối hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý dạch xây, đá xây dựng; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Màng chống thấm, băng chặn nước, vật liệu Epoxy/ polyme.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 375/GCN-BXD ngày 18/6/2018.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_71-GCN-BXD_22052020_signed.pdfTrung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 71/GCN-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)