Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Thiên Lộc

Thứ hai, 25/05/2020 15:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/05/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 69/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Thiên Lộc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Mã số thuế: 0104849863.

Địa chỉ: số 10, Khu TT 56, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 10, Khu TT 56, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1010

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1010 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thí nghiệm thép, kim loại, mối hàn; Nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường gốc axít, nhựa đường lỏng; Bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch; Thử nghiệm hiện trường; Thí nghiệm sơn, bột bả.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 47/QĐ-BXD ngày 18/02/2014 và Quyết định số 506/QĐ-BXD ngày 08/9/2015.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_69-GCN-BXD_22052020_signed.pdfTrung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 69/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)