Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

Thứ sáu, 22/05/2020 15:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/05/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 63/GCN-BXD về việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Mã số thuế: 1400458420

Địa chỉ: số 60, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 128 đường Phù Đổng, tổ 23 khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 292

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 292 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thí nghiệm cốt liệu của bê tông và vữa; Thí nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm thép xây dựng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN; Thí nghiệm hiện trường; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (ACC), bê tông bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Ngói lợp; Thí nghiệm gạch ốp lát; Thử nghiệm gạch terrazzo; Thử nghiệm vữa xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 489/GCN-BXD ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_63-GCN-BXD_21052020_signed.pdfTrung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 63/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)