Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn kiểm định Cà Mau

Thứ sáu, 22/05/2020 15:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/05/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 62/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định Cà Mau đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Địa chỉ: Hẻm 6, đường 3 tháng 2, khóm 2, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Mấ số thuế: 2001322941.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Hẻm 6, đường 3 tháng 2, khóm 2, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1877

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1877 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép, kim loại, mối hàn, inox, cáp; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm gạch gốm ốp, lát; Thử nghiệm gạch terrazzo; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền, gạch lát granito; Đá ốp lát tự nhiên; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_62-GCN-BXD_21052020_signed.pdfTrung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 62/GCN-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)