Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hòa Bình

Thứ ba, 12/05/2020 10:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/05/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 50/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hòa Bình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Mã số thuế: 2801541759

Địa chỉ: số nhà 04/166 đường Thành Thái, phường Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Lô 12 Khu CN Đình Hương - Tây Bắc Ga giai đoạn 2, phường Đông Cương, Tp. Thanh Hóa

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 954

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 954 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhựa đường polime; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông (gạch bê tông cốt liệu xi măng); Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông nhẹ không chưng áp; Thử nghiệm cơ lý gạch granit; Thử nghiệm cơ lý gạch terrazo; Gạch ốp lát; Thử nghiệm đá ốp lát; Thử nghiệm đá ốp lát nhân tạo; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Đất gia cố bằng chất kết dính; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Cơ lý bentonnite; Kiểm tra cống hộp; Kiểm tra ống cống thoát nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_50-GCN-BXD_11052020_signed.pdfTrung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 50/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)