Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R

Thứ sáu, 08/05/2020 10:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/05/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 47/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 
 
Địa chỉ: 73 Đường số 10, Khu Nhà Ở Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
 
Mã số thuế: 0303257967
 
Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng.
 
Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Lô TH ~ 1B, Đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
 
Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 664
 
Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 664 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thí nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Đất gia cố bằng chất kết dính; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Nhựa đường Polime.
 
Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.
 
Giấy chứng nhận này có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký và thay thế Giấy chứng nhận số 257/GCN-BXD Ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
 
 
Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
 
Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 47/GCN-BXD
 
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)