Hà Nội tích hợp 88 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thứ tư, 17/06/2020 13:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đến nay, Hà Nội đã tích hợp 88 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 34%; có 1.501/1659 TTHC được triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4, đạt 91%.

91% hồ sơ giải quyết đúng hạn

Theo UBND TP. Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2020, việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) đang thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; gắn với Chủ đề công tác năm 2020.

Về kiểm tra công vụ, từ đầu năm đến ngày 15/5/2020, Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố đã thực hiện kiểm tra công vụ đột xuất đối với 47 đơn vị, khảo sát 12 địa điểm tổ chức lễ hội trên địa bàn và kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, UBND Thành phố; Chủ tịch UBND Thành phố đối với 4 vụ việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức; việc tiếp công dân được duy trì ổn định; không có phản ánh kiến nghị về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cơ bản chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc theo quy định.

Về cải cách thể chế, tính đến ngày 25/5/2020, UBND Thành phố ban hành 10 Quyết định và HĐND Thành phố ban hành 01 Nghị quyết. Hệ thống văn bản QPPL ngày càng hoàn thiện và ổn định, văn bản ban hành đáp ứng yêu cầu về thời hạn, thẩm quyền, nhu cầu quản lý, thực tiễn, nội dung văn bản ban hành có chất lượng đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và mang tính khả thi cao, khắc phục được sự chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống thể chế đã có và ban hành mới của Thành phố.

Thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn hóa TTHC, kiểm soát việc công bố TTHC. Từ đầu năm đến nay, Thành phố đã ban hành 18 Quyết định công bố. 100% các TTHC của Thành phố đều được thực hiện tại Bộ phận một cửa. 100% các quyết định công bố TTHC sau khi ban hành đã được công khai theo quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC và các hình thức khác theo quy định.

Tính đến nay, tổng số TTHC đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là 1.501/1659 thủ tục hành chính, đạt 91%; trong đó có 1.113 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 388 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên cổng Dịch vụ công Thành phố đạt hơn 930 nghìn hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 91%.

Thành phố đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống. Việc giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên Thành phố thực hiện tập trung tại hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp và các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung (lĩnh vực giáo dục, y tế).

Tập trung hiện đại hóa hành chính

Thành phố hiện tập trung triển khai 4/6 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi về dân cư, quản lý doanh nghiệp, quản lý bảo hiểm và tài chính.

Tính đến ngày 24/5/2020, có 88 dịch vụ công đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 34%. Từ ngày 26/10/2018 đến ngày 24/5/2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố là 3.458.474 hồ sơ, trong đó có 691.694 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt 20%.

Bên cạnh đó xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành. Rút ngắn từ 30%-50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử.

Đến nay, 90% các cuộc họp của UBND Thành phố diện rộng đến sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã thực hiện trực tuyến; 80% các cuộc họp giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã diện rộng đến cấp xã thực hiện trực tuyến. Đặc biệt, trong đợt phòng, chống dịch COVID-19 đã khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống họp trực tuyến để triển khai các cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đến cấp xã.

Về triển khai ứng dụng cổng thông tin thành phố (Hà Nội SmartCity), đến nay, Thành phố đã cập nhật lưu trữ dữ liệu của 22.790 người thuộc diện quản lý, giám sát liên quan đến dịch Covid-19. Tính đến ngày 24/5/2020, đã có 15.810.379 lượt truy cập xem bản đồ dịch trên ứng dụng; 57.370 tài khoản được đăng ký sử dụng trên hệ thống; 696.347 lượt tải ứng dụng trên 2 nền tảng di động iOS và Androi.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)