Nghiệm thu Đề tài KHCN do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Thứ tư, 22/07/2020 15:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/7/2020, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải để sản xuất bê tông tại khu vực phía Nam”.

Toàn cảnh cuộc họp

Đề tài do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Bảo vệ đề tài trước Hội đồng, ThS. Uông Hồng Sơn - Chủ trì đề tài nêu lên sự cần thiết phải nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải để sản xuất bê tông tại khu vực phía Nam, đồng thời cho biết mục tiêu của đề tài nhằm hoàn thiện công nghệ xử lý và sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 làm phụ gia khoáng cho bê tông, đồng thời lập hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp phối bê tông nặng sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập, tổng hợp và tham khảo hệ thống tài liệu trong nước và quốc tế liên quan đến công nghệ sử dụng tro bay nhiệt điện để sản xuất bê tông; khảo sát và thu thập, phân tính mẫu và đánh giá các chỉ tiêu, tính chất tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1; đồng thời nghiên cứu xác định tính chất hỗn hợp chất kết dính xi măng - tro bay và tỷ lệ sử dụng tro bay hợp lý; nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 tới các tính chất của bê tông cấp độ bền B20 - B40.

Kết thúc quá trình nghiên cứu, đề tài kết luận: Tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 có các chỉ tiêu cơ lý, thành phần hóa học, hoạt độ phóng xạ đáp ứng yêu cầu, an toàn khi sử dụng cho công trình, phù hợp làm phụ gia khoáng hoạt tính cho sản xuất bê tông; có thể kết hợp với bê tông Poóc lăng PC40 và xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40 tạo thành hỗn hợp chất kết dính xi măng - tro bay để sản xuất bê tông, tỷ lệ sử dụng tro bay hợp lý thay thế xi măng là khoảng 20 - 25%; hỗn hợp bê tông sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 có các tính chất không khác nhiều so với bê tông thông thường.

Bê tông sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 hàm lượng 20% có thể đạt cấp độ bền B40 ở tuổi 56 ngày và lên đến cấp độ bền B45 ở tuổi 360 ngày; bê tông sử dụng tro bay nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 hàm lượng 5% có cường độ nén ở  tuổi 28 ngày và 360 ngày không khác biệt nhiều so với bê tông thường; việc chuyển giao công nghệ sử dụng tro bay để sản xuất bê tông tại các trạm trộn hoàn toàn khả thi, mang lại hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp; ước tính, nếu được áp dụng rông rãi, lượng tro bay sử dụng cho sản xuât bê tông có thể lên đến 3 triệu tấn mỗi năm, chỉ tính riêng ở khu vực phía Nam.

Tại cuộc họp, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng trong quá trình thực hiện đề tài. Theo Hội đồng, Báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài cơ bản đảm bảo chất lượng theo hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần rà soát, biên tập phần tổng quan của Báo cáo tổng kết đảm bảo ngắn gọn, súc tích hơn, ghi chú đầy đủ, rõ ràng nguồn tài liệu tham khảo, đồng thời xem xét bổ sung nội dung kiểm soát chất lượng tro bay sử dụng để sản xuất bê tông.

Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Đề tài KHCN “Nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải để sản xuất bê tông tại khu vực phía Nam”, do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)