Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre(02/07/2020)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 916/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tìm theo ngày :