Cụ thể, đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng(07/01/2010)

Nhiều kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi những thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực giấy phép xây dựng được Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ đưa ra tham vấn tại buổi làm việc với đại diện Bộ Xây dựng sáng 6/1/2010.

Tìm theo ngày :